Tillförordnad vd Mattias Carlsson blir ordinarie vd för TF Bank

Styrelsen i TF Bank AB har utsett Mattias Carlsson som ny vd för TF Bank. Mattias Carlsson, som har arbetat inom banken i nästan 10 år både som vd och styrelseordförande, har sedan november 2017 varit tillförordnad vd.

– Mattias Carlsson har varit en viktig del av TF Bank under alla år han har varit verksam. Vi i styrelsen är övertygade om att han är rätt person att leda det operativa arbetet på vår fortsatta tillväxtresa, säger TF Banks tf. styrelseordförande Bertil Larsson.

Mattias Carlsson har lång erfarenhet från bankverksamhet där han bl.a. arbetat på SEB innan han blev vd för TF Bank 2009. Han var vd fram till 2015 och blev därefter styrelseordförande i samband med att bolaget startade sina förberedelser inför noteringen på Nasdaq Stockholm i juni 2016. Mattias besitter en bred erfarenhet av strategiarbete, affärsutveckling och kundutveckling.

Jag ser fram emot att fortsätta driva det operativa arbetet – tillsammans med alla kompetenta medarbetare – i detta mycket spännande läge som banken befinner sig i. Vi ska fortsätta stärka vår position i norra Europa genom expansion och diversifiering av båda våra affärssegment med det tydliga målet att öka aktieägarvärdet, säger TF Banks nytillträdde vd Mattias Carlsson.

En intervju med Mattias Carlsson finns tillgänglig på www.tfbankgroup.com

För ytterligare information, kontakta:
Bertil Larsson, tf Styrelseordförande, +46 (0)70 573 13 00
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i två affärssegment; Consumer Lending och Ecommerce Solutions.