TF Banks dotterbolag BB Finans erhåller banktillstånd

BB Finans, dotterbolag till TF Bank, fick ett beslut från den norska tillsynsmyndigheten i december 2016 om att bolaget uppfyllde kraven för banktillstånd. Bolaget har idag erhållit godkännande att bedriva bankverksamhet i Norge.

Espen Johannesen, VD på BB Finans, kommenterar: ”Det är en stor dag för BB Finans. Vi är oerhört stolta och glada över att bli bank eftersom det är ett kvitto på den höga kvalitet som vi har i vår verksamhet. Stödet från TF Bank har inneburit ett stort lyft för BB Finans de senaste två åren och möjliggjort vår starka tillväxt. Vi ser fram emot de kommande åren då utlåning och kortverksamhet kan fortsätta ta marknadsandelar samtidigt som vi kan finansiera oss själva med garanterad inlåning.” 

Beslutet av Finanstilsynet i december 2016 ledde till en utvärdering avseende det bästa sättet att bedriva verksamheten i Norge. Resultatet av denna utvärdering blev att TF Bank koncernen ser etablerandet av en bank i Norge som fördelaktig för både BB Finans och TF Bank som helhet. Banktillståndet i Norge innebär bland annat att TF Bank kan fortsätta diversifiera sin finansiering genom inlåning i norska kronor med den norska statliga insättningsgarantin på 2 MNOK. Detta ska ses som ett komplement till inlåningen som redan idag sker i svenska kronor, norska kronor och euro med den svenska insättningsgarantin.

”TF Bank förvärvade BB Finans i juli 2015, då bolaget hade en utlåningsportfölj på cirka 160 MNOK. Bolaget har lyckats kombinera bra management och erfarna medarbetare med en gedigen känsla för kreditrisk och en tillväxtkultur. Vi är mycket nöjda med tillväxten sedan förvärvet och det faktum att bolaget idag har en utlåningsportfölj på cirka 700 MNOK”, säger TF Banks VD och koncernchef Declan Mac Guinness.

För ytterligare information, kontakta:
Declan Mac Guinness, +46 707 22 82 97, declan.macguinness@tfbank.se

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver bankverksamhet med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland och Norge, utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Polen, Danmark, Estland och Lettland samt bankverksamhet via dotterbolag i Norge.