TF Bank publicerar Årsredovisningen 2017

TF Banks årsredovisning samt risk- och kapitaltäckningsrapport för 2017 har publicerats på www.tfbankgroup.com 

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, Investor Relations, +46 706 26 95 33, ir@tfbank.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl 0900 CET.