TF Bank presenterar på Investerarafton

TF Bank meddelar att bolaget kommer presentera under Investerarafton på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Under presentationen kommer bolagets VD Declan Mac Guinness tala kring företagets verksamhet och framtidsutsikter. 

Plats:

Grev Turegatan 30, Stockholm

Lokal:

Turbine

Tid:

Kl 17:45 – 20:00 (TF Bank presenterar mellan klockan 18:05 – 18:30)

För mer information och anmälan, vänligen klicka här

Om Investerarafton och Investerarbrevet

Investerarafton anordnas av Investerarbrevet och samlar investerare att lyssna till spännande bolag som presenterar sin verksamhet. Med drygt 100 000 läsare per månad är Investerarbrevet ett av Sveriges största nyhetsbrev för investerare. Publikationen ges ut av Laika Consulting, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen. För mer information, vänligen besök www.investerarbrevet.se

För ytterligare information, kontakta:

Declan Mac Guinness, +46 707 22 82 97, declan.macguinness@tfbank.se

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.