TF Bank planerar att emittera primärkapitaltillskott (AT1)

TF Bank AB har givit Carnegie Investment Bank AB i uppdrag som Bookrunner att utvärdera möjligheten att emittera primärkapitaltillskott (AT1) om 100-150 miljoner svenska kronor för att optimera kapitalstrukturen och finansiera framtida tillväxt. Investerarmöten kommer att hållas tisdagen den 23 november 2021. Emissionen förväntas ske inom en snar framtid om marknadsförutsättningarna bedöms som gynnsamma.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 08.00 CET.

Läs mer