TF Bank: Månadsstatistik oktober 2022

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av oktober månad till 13 938 MSEK. Jämfört med oktober 2021 har låneportföljen ökat med 28 % i lokala valutor.

 Månad okt-22 okt-21 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 506 446 13 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 566 242 134 %
Ecommerce Solutions
  Transaktionsvolym*, MSEK 881 735 20 %
Ackumulerat för året jan-okt 22 jan-okt 21 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 4 957 3 886 28 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 4 207 1 917 119 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 7 115 5 096 40 %

*Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende oktober 2022 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2022 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.