TF Bank: Månadsstatistik juli 2021

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av juli månad till 9 323 MSEK. Jämfört med juli 2020 har låneportföljen ökat med 31 % i lokala valutor.

 Månad jul-21 jul-20 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 449 359 25 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 490 264 86 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 238 102 133 %

 

 Ackumulerat för året

jan-jul 21 jan-jul 20 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 2 518 2 221 13 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 3 227 1 874 72 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 1 139 425 168 %

* Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende juli 2021 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.