TF Bank: Månadsstatistik augusti 2022

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av augusti månad till 13 300 MSEK. Jämfört med augusti 2021 har låneportföljen ökat med 30 % i lokala valutor.

 Månad aug-22 aug-21 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 612 445 38 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 676 518 31 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 566 277 104 %
Ackumulerat för året jan-aug 22 jan-aug 21 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 3 926 2 963 33 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 5 401 3 744 44 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 3 106 1 416 119 %

*Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende augusti 2022 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2022 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.