TF Bank: Månadsstatistik augusti 2021

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av augusti månad till 9 689 MSEK. Jämfört med augusti 2020 har låneportföljen ökat med 32 % i lokala valutor.

 

 Månad

aug-21 aug-20 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 445 315 41 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 518 250 107 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 277 121 129 %
 Ackumulerat för året jan-aug 21 jan-aug 20 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 2 963 2 536 17 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 3 745 2 125 76 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 1 415 546 159 %

* Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende augusti 2021 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.