TF Bank: Månadsstatistik april 2022

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av april månad till 11 655 MSEK. Jämfört med april 2021 har låneportföljen ökat med 29 % i lokala valutor.

 Månad apr-22 apr-21 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 431 350 23 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 739 585 26 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 312 147 112 %
 Ackumulerat för året jan-apr 22 jan-apr 21 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 1 760 1 392 26 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 2 536 1 568 62 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 1 149 568 102 %

* Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende april 2022 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2022 kl. 08.30 CEST.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.