TF Bank lanserar inlåning i Tyskland

TF Bank meddelar att bolaget framgångsrikt lanserat ett EUR sparkonto i Tyskland. Genom att komplettera tysk inlåning med bolagets redan etablerade inlåningsprodukter i Sverige, Finland och Norge tar TF Bank nästa steg mot en ännu bredare diversifiering av sin finansiering.

– Det är glädjande att vi nu kan erbjuda privatpersoner i Tyskland fördelaktiga sparkonton, samtidigt som vi utökar vår geografiska närvaro. Det innebär att vi förstärker vår redan diversifierade finansiering ytterligare och att riskerna gentemot ett enskilt land eller en enskild valuta minskar, säger TF Banks VD, Declan Mac Guinness.

TF Bank har tidigare meddelat om sitt gränsöverskridande av tillståndet till Tyskland, vilket beviljades av Finansinspektionen i början av juli 2017. Lanseringen av inlåningsverksamheten i Tyskland är det första steget mot planer på att organiskt bygga upp en in- och utlåningsverksamhet i det landet. 

Sparkontot erbjuder privatpersoner en rörlig ränta på 0,70 %. Erbjudandet sker initialt i samarbete med en väletablerad inlåningsplattform i Tyskland.

För ytterligare information, kontakta:
Declan Mac Guinness, +46 707 22 82 97, declan.macguinness@tfbank.se

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.