TF Bank har genomfört fusioner

TF Bank har förenklat koncernstrukturen genom att genomföra fusionerna av de tre helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda OY.

Den 21 mars 2019 meddelade TF Bank att styrelsen beslutat att inleda en process för att förenkla koncernstrukturen genom att slå samman TF Bank och de helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda Oy. Samtliga tre fusioner har nu genomförts. Syftet med fusionerna är att:

  • möjliggöra högre intern effektivitet,
  • kunna samla fler produkter under varumärket TF Bank, och
  • tydliggöra erbjudandet i koncernens olika marknader.

Efter fusionerna har BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda OY upplösts och samtliga deras rättigheter och förpliktelser övertagits av TF Bank AB i enlighet med tillämplig svensk, norsk och finsk lag. BB Bank ASA:s verksamhet kommer fortsättningsvis att bedrivas av TF Bank AB, filial i Norge och Avardas verksamheter kommer fortsättningsvis att bedrivas av TF Bank AB respektive TF Bank AB, filial Finland.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Informationen lämnades, för offentliggörande den 23 januari 2020 kl. 08.00.

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till över 2 miljoner konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet E-commerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen, samt kreditkort i Norge och Tyskland. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.