TF Bank har framgångsrikt emitterat efterställda Tier 2-obligationer om 100 miljoner kronor

TF Bank AB (publ) har emitterat efterställda Tier 2-obligationer (supplementärkapital) om 100 miljoner kronor med förfall september 2029 och första möjlighet till inlösen september 2024. Obligationerna betalar en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 4,65 procent per år. Emissionen möttes av ett starkt intresse från nordiska institutionella investerare och möjliggör för fortsatt lönsam tillväxt samt optimering av bolagets kapitalstruktur.

Carnegie Investment Bank agerade finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen och Roschier Advokatbyrå agerade legal rådgivare. 

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2019 kl. 14.00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till cirka 1 miljon konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.