TF Bank förstärker ledningsgruppen

TF Bank har kompletterat sin ledningsgrupp med Espen Johannesen och Mikael Johansson från och med fredagen den 22 december 2017. Förändringarna genomförs för att förstärka gruppens strategiska prioriteringar. Samtidigt meddelas att bankens CFO och vice VD Mikael Meomuttel tar över rollen som Head of Investor Relations.

Ledningsgruppen förstärks nu med:

  • Espen Johannesen, chef för segmentet Direct to Consumer. Han har arbetat inom TF Bank sedan 2015 och är VD för det norska dotterbolaget BB Bank. Espen Johannesen har lång erfarenhet inom konsumentfinansiering, främst på den norska marknaden.
  • Mikael Johansson, chef för segmentet Sales Finance. Han är VD för TF Banks dotterbolag Avarda och har arbetat inom TF Bank sedan 2016. Han har tidigare haft olika roller inom risk, marknadsföring och affärsutveckling och har tidigare varit VD för Santander Consumer Bank Sverige.

TF Banks ledning består därmed av fyra personer. Sedan tidigare sitter Mattias Carlsson, tillförordnad VD, i ledningen tillsammans med Mikael Meomuttel, CFO, vice VD och Head of Investor Relations.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Carlsson, tf VD, +46 (0) 70 374 33 80
Mikael Meomuttel, CFO, vice VD och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december, 2017 kl 13.00.