Vilma Sool

“TF Bank är ett av Estlands mest välkända varumärken inom konsumentlån”

Med fokus på låg risk och ansvarsfull tillväxt har TF Bank sedan 2014 byggt upp en position som en av Estlands ledande aktörer inom konsumentlån. Nu satsar man på samma resa i Lettland och Litauen, där verksamheten växer i kontrollerade steg. Vilma Sool, chef för TF Bank i Baltikum, berättar om strategin.

-Jag är jurist i grunden och när jag kom in som första anställd i Estland var det med fokus på ordning och reda som vi började arbeta. Låg risk och ansvarsfull tillväxt har varit ledord från starten.

TF Bank lanserade ett begränsat låneerbjudande i Estland redan 2006, som då hanterades från Sverige. 2014 gjordes en omstart med ett lokalt team på plats. Idag har man över 30 medarbetare i Baltikum varav en tredjedel utanför Estland.

-I början så kände ingen till TF Bank. När vi mätte varumärkeskännedomen så var den mer eller mindre noll. Idag är TF Bank ett av Estlands mest välkända varumärken inom konsumentlån och har en marknadsandel som överstiger 10 procent av nyvolymerna. Det är vi väldigt stolta över.

Trots den starka tillväxten så har TF Bank sedan starten haft låga kreditförlustnivåer och hög kundnöjdhet.

-Kunderna gillar TF Bank. Vi är ingen maskin utan kombinerar automatiska processer med manuell handläggning. Med en levande kreditgivningsmodell kan vi säkerställa att kunderna i vår målgrupp får de bästa erbjudandena, samtidigt som vi håller nere risken.

I slutet av 2016 lanserades konsumentlån även i Lettland, följt av Litauen under 2018. På båda marknaderna används samma strategi som i Estland med stegvis utveckling.

-Vår ”steg-för-steg”-strategi är väldigt viktig. Den gäller såväl för Baltikum som helhet som för respektive land. Vi börjar med ett fåtal kunder, analyserar deras kundresa och optimerar modellen. Sedan tar vi in ytterligare kunder och gör samma sak igen. I Lettland har vi nu mer än 5 procent av nyvolymerna, medan vi fortfarande är i den initiala analysfasen i Litauen – helt enligt plan.

Vilma Sool lyfter också fram marknadens egenskaper som en viktig framgångsfaktor.

-Hela Baltikum har varit en stor framgång, men det har inte endast att göra med vår strategi utan också att det finns en generellt god amorteringskultur här. Konsumenter lånar främst när de verkligen behöver det och för nödvändiga utgifter, snarare än för ren konsumtion. Därför är också betalningsmoralen hög – kunderna vill amortera sina lån!