TF Bank AB (publ): Joakim Jansson tillträder som VD den 15 maj 2023

TF Bank AB (publ) (”TF Bank”) har den 11 januari 2023 kommunicerat att Joakim Jansson kommer att tillträda som VD för TF Bank senast under augusti 2023. TF Bank och Joakim Jansson har idag kommit överens om att Joakim tillträder som VD för TF Bank den 15 maj 2023.

TF Bank meddelar samtidigt att Rasmus Rolén kliver in i rollen som Head of Ecommerce Solutions & Corporate Development. Rasmus kommer senast från Klarna, där han varit analyschef för Klarnas globala betalningserbjudande.

För ytterligare information, kontakta:
John Brehmer, styrelseordförande, +46 (0) 706 70 40 67

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2023 kl. 17.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Credit Cards och Ecommerce Solutions. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.