TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av delårsrapport januari – juni 2017

TF Bank AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari – juni 2017 den 18 juli kl. 07:00 CEST. 

Institutionella investerare, analytiker och media hälsas välkomna till en telefonkonferens kl. 08:15 CEST.

Hållpunkter (CEST)

07.00 Delårsrapporten publiceras

08.15 Telefonkonferens med VD Declan Mac Guinness och CFO Mikael Meomuttel

För att följa telefonkonferensen online gå till www.tfbankgroup.com. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående telefonummer cirka 10 minuter före konferensstart:

SE: +46 8 5664 2698

UK: +44 20 3008 9806

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.tfbankgroup.com.

För ytterligare information, kontakta:

Declan Mac Guinness, 46 722 82 97, declan.macguinnes@tfbank.se