TF Bank AB (publ): Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké januari – december 2017

TF Bank AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017 torsdagen den 8 februari 2018 klockan 07.00 CET och bjuder med anledning av det in till en presentation för media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter till en telefonkonferens klockan 08.15 CET. 

Hållpunkter (CET)

07.00 – Bokslutskommunikén publiceras

08.15 – Telefonkonferens med tf VD Mattias Carlsson och CFO Mikael Meomuttel som presenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor.

För att följa presentationen online gå till www.tfbankgroup.com. Presentationen kommer även finnas tillgänglig i efterhand på hemsidan. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer cirka 15 minuter före konferensstart:

SE: +46 (0)8 5664 2509
UK: +44 (0)20 3008 9801

Presentationen kommer att hållas på svenska med presentationsmaterial på engelska.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Meomuttel, CFO, vice VD och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.