Omräkning med anledning av utvidgad segmentsredovisning från 2020

Som kommunicerades i samband med presentationen av bokslutskommuniké 2019 kommer TF Banks segmentsredovisning utvidgas från och med första kvartalet 2020. Ecommerce Solutions delas upp i två segment; Ecommerce Solutions och Credit Cards. Med anledning av denna förändring presenterar TF Bank idag omräknad segmentsredovisning för 2019.

I segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank digitala betalningslösningar för både butiks- och e-handel. Kunderna är till största delen de slutkonsumenter som handlar via bankens betalningslösningar. Under 2019 tecknades flera nya avtal och några större nordiska handlare har även valt att förlänga sina befintliga avtal.

I segmentet Credit Cards erbjuder TF Bank kreditkort till kreditvärdiga privatpersoner. Kreditkort erbjuds i Norge och Tyskland. Erbjudandet i Norge har funnits i koncernen sedan 2015, medan tyska kreditkort lanserades i slutet av 2018. Vid utgången av 2019 hade över 13 000 tyska kreditkort givits ut.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

 

Kort om TF Bank

TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.