Delårsrapport januari – juni 2021

”Det har varit ett händelserikt kvartal med implementationen av BooztPay, fortsatt hög tillväxt för tyska kreditkort och flera nya avtal om löpande försäljning av förfallna lån. TF Banks låneportfölj har passerat 9 miljarder efter en tillväxt på 31 % i lokala valutor det senaste året. Andra kvartalets rörelseresultat ökade med 19 % till 84 MSEK.” – Mattias Carlsson, VD.

Januari – juni 2021 jämfört med januari – juni 2020

 • Låneportföljen uppgick till 9 130 MSEK, jämfört med juni 2020 är ökningen i lokala valutor 31 %
 • Rörelseresultatet ökade med 43 % till 162,3 MSEK, jämförelseperioden påverkades av en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 47 % till 5,75 SEK
 • K/I-talet ökade till 41,7 % (37,9)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 16,0 % (17,4) sedan årsskiftet, vilket delvis beror på återköp av supplementärkapital om 47 MSEK
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 23,9 % (20,1)

April – juni 2021 jämfört med april – juni 2020

 • Låneportföljen uppgick till 9 130 MSEK, jämfört med mars 2021 är ökningen i lokala valutor 7 %
 • Rörelseresultatet ökade med 19 % till 83,6 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 21 % till 2,91 SEK
 • K/I-talet ökade till 42,4 % (38,1)

Väsentliga händelser, januari – juni 2021

 • TF Banks e-handelssatsning Avarda lanserade en betalningslösning för hela Boozts snabbväxande e-handelsmiljö, vilket bidragit till att transaktionsvolymerna ökat med 97% under kvartalet.
 • Expansionen i Tyskland fortsätter och den tyska kreditkortsportföljen har ökat med 292 % under det senaste året.
 • Nya avtal gällande löpande försäljning av förfallna lån har tecknats och TF Bank har nu avtal på samtliga marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl. 07:00 CET.