Antilla ansöker om konkurs – en mycket begränsad exponering för TF Bank genom Joint Venture bolaget Avarda

Finska varuhuskedjan Anttila ansökte sent i går om konkurs. Antilla är en viktig kund bland flera andra för Avarda AB, som är ett dotterbolag som ägs till 51% av TF Bank.

Avarda AB är i en start-up fas och ingår i Segmentet Sales Finance, vilket i sin tur representerar ca 20% av TF Bank koncernens omsättning.

Den totala finansiella exponeringen för TF Bank är mycket begränsad eftersom Avarda ABs kreditrisk exponering är gentemot Antillas kunder (konsumenter). Denna risk avser primärt eventuella utestående betalningar för returer och reklamationer. Vår bedömning är att för Avarda AB rör det sig om en riksexponering i storleksordningen 0,5-1,0 MSEK. Vidare finns det kvittningsmöjligheter inbyggda i avtalets utformning.

Den eventuella förlorade framtida affär, beroende på vilken lösning som konkursförvaltaren väljer framöver, kommer Avarda AB att bevaka.

För ytterligare information kontakta Investor Relations +46723686507